parallax background

Wonen op de

Hokseberg


Informatie

Ambitie

Hokseberg wordt een wijk voor iedereen. Voor alle leeftijden en voor mensen zonder en met beperking, voor zelfstandigen en hulpvragers, alleenstaanden en gezinnen. Oudere en zorgbehoevende bewoners kunnen er blijven wonen. In een prachtige woonomgeving, met geschikte voorzieningen voor zowel wonen, als zorg en welzijn in de buurt. De wijk wordt levensloopbestendig. Dit wordt zichtbaar gemaakt met drie accenten in de wijk: ‘gewoon’ wonen, 'intramuraal' wonen en 'verzorgd' wonen.

Een nieuw stukje ’t Harde

Op het platteland

Aan de rand van ’t Harde, in het gebied grenzend aan de Stadsweg en Hokseberg, ontstaat straks een nieuwe wijk: de ‘Hokseberg’. Er bestaan al geruime tijd plannen om deze voormalige bedrijfslocatie met aanliggende gronden om te vormen tot een kwalitatief hoogwaardig woongebied. Die plannen zijn nu concreter geworden. Op deze website leest u daar meer over.

Duurzaamheid

Onze ambitie is om de Hokseberg energieneutraal en duurzaam te bouwen. We werken toe naar een circulaire gebiedsontwikkeling. Bij de uitwerking, voor de realisatie en het toekomstige gebruik maken we duurzame keuzes. De woningen voldoen aan de vigerende BENG- eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Optimaal ontworpen, uitstekend geïsoleerd en gebruikmakend van duurzame energieopwekkers zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Doelgroepen

In de nieuwe wijk Hokseberg is een prettig gevarieerd woningaanbod te realiseren. Een goede mix van woningtypen om gezinnen en starters te behouden voor de kernen en ouderen de mogelijkheid te geven door te stromen binnen de eigen sociale omgeving naar een geschikte woning. Een woning die aansluit op de behoeften bij een toenemende zorgvraag. Daarbij denken we aan de volgende woningtypes:
  • Rijwoningen, voor starters en jonge gezinnen.
  • Grondgebonden levensloopbestendige woningen.
  • Intramurale kleinschalige woongroepen voor bewoners met dementie.
  • Levensloopbestendige appartementen voor jong en oud.
  • Twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen.
Locatie

Thuiskomen

Op de Hokseberg

De Hokseberg grenst aan het historische kruispunt van de Romeinse route tussen Nunspeet en Wezep (huidige Bovenweg) en de vroegere handelsroute tussen Elburg en Epe (huidige Stadsweg). Een prachtige locatie met een rijke historie. Grenzend aan de woonwijken ’t Harde West en Heidezoom, leent de locatie zich heel goed om het woongebied van ’t Harde verder vorm te geven.

De Hokseberg bevindt zich op een oud bedrijfsperceel en op naastgelegen gras-/maisland. Direct tegenover de wijk ligt het Multifunctionele Centrum Aperloo. Dit MFC fungeert als dorpshuis en bevat ook een kinderdagverblijf en sportzaal. Direct daarachter liggen de voetbalvelden van S.V. ’t Harde.

Andere voorzieningen in de omgeving zijn het zwembad ‘De Hokseberg’ en een sportschool. Op ± 500 meter is een huisartsenpraktijk met apotheek. Op ± 750 meter is een basisschool aanwezig. Het winkelcentrum is ongeveer op een kilometer afstand gelegen.

Het gebied wordt ontsloten via de Stadsweg, de verbindingsweg tussen Hoge Enk en ’t Harde. De Stadsweg sluit aan op de N310, dit is ook de aansluiting naar de polder. De ontsluiting naar de N309, naar de A28 en richting de A50 loopt via de Bovenweg en de Wolkamerweg.
Hokseberg-Gedetailleerde-plattegrond (1)

Een natuurlijke

woonomgeving

De aaneengesloten groene ruimte, die volgens de historische structuur door het plangebied snijdt, versterkt de belevingswaarde van de wijk en nodigt uit om te leven! Aanééngeregen door de bestaande houtwallen worden diverse plekken gecreëerd om te spelen, te sporten, te beleven en te ontmoeten! Een heerlijke plek om elkaar tegen te komen, sociaal, interactief, veilig en omgeven door het rustgevende groen. Door het groene en collectieve karakter vormt het straks letterlijk de levensader van de wijk.
De wijk wordt omzoomd door houtsingels, open weidegebied en inheemse bebossing. Het zorgt voor afvang van fijnstof, vermindert mogelijke hittestress, zorgt voor een reductie van stikstof in de lucht en leidt tot een verbetering van de biodiversiteit.

indeling-hokseberg (2)

Stedenbouwkundige

Visie

De 4 kamers zoals op de locatie natuurlijk gevormd door de historische houtwallen, zijn het directe vertrekpunt voor de stedenbouwkundige opzet. De prachtige houtwallen hebben een hoge belevingswaarde en worden daarom dankbaar ingezet om de publieke ruimten in de wijk te begeleiden. Ze vormen een ecologische aorta die het gebied ook na het nieuwe gebruik van het gebied blijven doorsnijden. De voorgenomen bebouwing wordt op gepaste afstand gesitueerd, zodat schade aan de flora en fauna wordt voorkomen. Bovendien ontstaat hiermee ruimtelijk een prettige publieke ruimte.
Proces

Fasering

Een ontwikkeling van deze omvang zou bij realisatie ineens de lokale woningmarkt kunnen ontwrichten. Daarom kiezen we ervoor de realisatie te faseren en te spreiden over de komende jaren. Afhankelijk van de ontwikkelingen in woningbehoefte kan dan het voorgestelde programma nog bijgesteld worden, zodat het nog te realiseren programma blijft aansluiten bij de behoefte in de gemeente.

Uitgangspunt is om het noordoostelijk plangebied dat grenst aan de Stadsweg in de eerste fase te realiseren. Hiermee sluiten we aan op de bestaande stedelijke structuur rondom het multifunctioneel cluster Aperloo. Op langere termijn zal de ontwikkeling van het zuidwestelijke deel vorm krijgen.

Aan de slag?

Doe mee & participeer

Zoals u hebt kunnen lezen, bestonden de plannen al langer om de voormalige bedrijfslocatie met aanliggende gronden op de Hokseberg in ‘t Harde om te vormen tot een kwalitatief hoogwaardig woongebied. Omdat de uitbreidingswijk Heidezoom binnenkort volledig is gerealiseerd is de huidige bestemmingsplancapaciteit voor nieuwe woningen in ’t Harde nu volledig benut. Dit op het moment dat de vraag naar woningen en zorglocaties structureel groot blijft.

Hoog tijd dus om aan de slag te gaan met de nieuwe wijk Hokseberg. Een belangrijke stap in dat proces is de participatie van omwonenden, belangstellenden en andere betrokkenen. Wij willen graag weten wat u aan ons mee wilt meegeven voor dit plan. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de uitgebreide stedenbouwkundige visie. Deze is te downloaden via de link onderaan deze website.
Ik heb interesse

Reactie?

Laat het ons weten

Heeft u interesse in wonen op de Hokseberg op ‘t Harde? Laat dan vrijblijvend uw gegevens achter via dit inschrijfformulier. Het projectteam van de Hokseberg neemt contact met u op over het verloop van de verkoopprocedure.

    Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens door Prins Bouw B.V.